top of page
20191028_153944
20180625_120023
20191027_152255

SOCKETS AND LIGHTING

No job is too small for us. Whether you want to change a light fitting or move a socket to make room for a new piece of furniture, don't get a handyman, friend or relative who "can do electrics" - get a registered and insured electrician. You'd be amazed how much of our time we spend putting right faulty work done by others - it almost always ends up more expensive this way. Whatever you need, we can do.

Examples of popular jobs include:

 • Additional sockets and lighting

 • Relocating sockets and switches

 • External sockets

 • Outside and garden lighting

 • Replacing dated or damaged accessories

 • Swapping built-in appliances

 • Dimmer switches

 • Concealing surface-mounted cables

If required, we can patch up and decorate after any damage caused and we always endeavour to carry out any task with a minimum of mess - we have a hoover and we're not afraid to use it!

SOCEDI A

GOLEUO

Nid yw unrhyw waith yn rhy fychan i ni. Boed chi eisiau newid gosodiad golau neu symud soced i wneud lle ar gyfer darn newydd o ddodrefn, peidiwch defnyddio adeildwr, ffrind neu berthynas sy'n "gallu gwneud gwaith trydan" - defnyddiwch drydanwr cofrestredig gydag yswiriant. Byddech yn synnu faint o amser a dreuliwn yn cywiro gwaith gwallus eraill - mae'n ddrytach y ffordd hwn bron bob tro. Beth bynnag sydd ei angen, gallwn ei wneud.

Enghreifftiau o waith poblogaidd:

 • Socedi a goleuo ychwanegol

 • Ail-leoli socedi a switshys

 • Socedi allanol

 • Goleuo allanol a gerddi

 • Ailosod ategolion sydd wedi dyddio neu ddifrodi

 • Cyfnewid offer wedi'i hadeiladu mewn

 • Switshys dimio

 • Ceblau cuddiedig

Os y dymunwch, gallwn atgyweirio neu addurno yn dilyn unrhyw ddifrod a achosir, a gwnewn bob ymdrech i gwblhau gwaith heb wneud llanast - mae gennym hwfyr ac nid ydym yn ofn ei ddefnyddio!

bottom of page