top of page

REWIRING

Whether you are moving in to a newly purchased home, or renovating your existing one, it is always a good idea to investigate the merit of having your property rewired. Even a well-presented home may have unseen horrors lurking beneath the floorboards or even in walls, all waiting to rear their ugly heads, usually just after you have finished decorating and started making yourself comfortable. It's always disheartening to spoil perfectly finished surfaces just to get at hidden junction boxes and faulty wiring.

We can rewire your house or flat with a minimum of disruption. We have the latest in dust extraction technology to keep you and us safe. We can patch up any damage we cause or leave it to your builders as you prefer.

We only work on what is necessary, and it may be that some of the existing wiring is perfectly adequate, saving you time and money.

AIL-WEIRIO

Boed chi'n symud i dŷ newydd, neu'n adnewyddu un presennol, mae bob tro'n werth ystyried manteision ail-weirio'r adeilad. Gall tŷ sy'n ymddangos yn raenus gynnwys hunllefau cuddiedig o dan y lloriau neu o fewn waliau, oll yn barod i wneud ymddangosiad annifyr, fel arfer yn syth ar ôl i chi orffen addurno a dechrau gwneud eich hun yn gyffyrddus. Mae wastad yn dorcalonnus gorfod difethu arwynebau perffaith er mwyn cyrraedd bocsys cyswllt a weirio diffygiol. 

Gallwn ail-weirio eich tŷ neu'ch fflat yn ddi-drafferth. Defnyddiwn y diweddaraf mewn technoleg alldynnu llwch i'ch cadw chi a ni yn ddiogel. Gallwn atgyweirio unrhyw ddifrod a achosir, neu eu gadael i'ch adeiladwr os hoffech.

Fyddwn ni ddim ond yn gwneud gwaith sy'n angenrheidiol, ac efallai bod rhywfaint o'r weirio presennol yn gwbl ddigonol, gan arbed arian ac amser i chi.

Danger
bottom of page