top of page

KITCHEN & BATHROOM

Make sure you get what you want from your new kitchen and keep your project on track. There is nothing worse than waiting an extra 3 weeks without a kitchen because the electrician won't turn up; we will work with you to ensure things go as smoothly as possible.

 

Any electrical work carried out in a kitchen must be done by a registered contractor such as ourselves, and notifited to your local council. You cannot get a kitchen fitter or handyman to do it unless they are registered.

 

We can help you with:

 • Sockets, where you want them

 • Feeds for cookers and ovens

 • Feeds for appliances e.g. boiling taps

 • Under-cabinet lighting

 • Wall and ceiling lighting e.g. downlights

 • Underfloor heating

 • Cooker hoods and extractor fans

 

If you are planning a new bathroom, then any electrical work in it also needs to be carried out by a registered electrical contractor and notified to your local council.

For your new bathroom we can provide:

 • Electric showers

 • Heated/lit mirrors

 • Heated towel rails

 • Lighting

 • Underfloor heating

 • Ventilation and extractor fans

CEGIN AC YSTAFELL YMOLCHI

Sicrhewch eich bod yn cael yr hyn rydych yn ei ddymuno ar gyfer eich cegin gan gadw at eich amserlen. Does dim yn waeth nac aros 3 wythnos ychwanegol heb gegin gan nad yw trydanwr yn cadw at ei air; byddwn ni'n gweithio gyda chi er mwyn sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni'n ddi-drafferth.

Rhaid i unrhyw waith trydanwr mewn cegin gael ei wneud gan gontractwr cofrestredig megis ein hunain, a rhaid hysbysu eich cyngor lleol. Ni all gosodwr cegin neu adeiladwr wneud y gwaith oni bai eu bod wedi'u cofrestru.

 

Gallwch gynorthwyo gyda:

 • Socedi, lle yr hoffech nhw

 • Cyflenwad popty

 • Cyflenwad i offer, e.e. tapiau berwedig

 • Goleuo o dan gypyrddau

 • Goleuo wal a nenfwd

 • Gwresogi dan droed

 • Hwd popty a ffaniau alldynnu

 

Os ydych chi'n cynllunio ystafell ymolchi newydd, rhaid i unrhyw waith trydanol ynddo gael ei wneud gan gontractwr trydanol cofrestredig, a rhaid hysbysu eich cyngor lleol.

Gallwn gyflenwi'r isod i'ch ystafell ymolchi newydd:

 • Cawod trydan

 • Drychau gyda gwres/golau

 • Gwresogydd tywel

 • Goleuo

 • Gwresogi dan droed

 • Awyru a ffaniau alldynnu

bottom of page