top of page

ELECTRICAL SERVICES

We can carry out any aspect of electrical work. We are an NICEIC Approved Contractor and are fully insured. All work carries our standard 24 month warranty on workmanship as well as the manufacturer's standard warranty for materials.

DOMESTIC

Guaranteed Satisfaction

Photo from owen(2).jpg

COMMERCIAL

Including, but by no means limited to, Shops, Hotels, Caravan Parks, Pubs and Restaurants

 • Sockets and lighting

 • Emergency lighting

 • Planned and emergency maintenance - 24Hr Callout

 • Power distribution

 • Data and telephone

 • Inspection and testing (inc. PAT Testing)

 • Shopfitting

 • CCTV

20190628_095459.jpg

INDUSTRIAL

Keep your business running

 • Three phase installations and maintenance

 • Control systems, relays and starters

 • Agricultural installations

 • Machine installation

20180312_163129.jpg

GWASANAETHAU TRYDANOL

Gallwn gynnal gwaith trydaol o unrhyw fath. Rydym yn Gontractwr Cymeradwy NICEIC ac wedi'n yswirio'n llawn. Mae'n holl waith dan warant ar grefftwaith 24 mis, yn ogystal â gwarant arferol y gwneuthurwr ar nwyddau.

DOMESTIG

Boddhad Gwarantedig

Photo from owen(2).jpg

MASNACHOL

Gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, Siopau, Gwestai, Parciau Carafan, Tafarndai a Bwytai

 • Socedi a goleuo

 • Goleuadau Argyfwng

 • Cynhaliaeth rheolaidd ac mewn argyfwng - ar alw 24awr

 • Dosbarthiad pŵer

 • Data a ffôn

 • Archwilio a phrofi (gan gynnwys Profion PAT)

 • Gosodiadau siop

 • System Camerau Cyclh Cyfyng

20190628_095459.jpg

DIWYDIANNOL

Cynnal eich busnes

 • Gosod a Chynnal Teirgwedd

 • Systemau rheoli, relái a thanwyr

 • Gosodiadau amaethyddol

 • Gosodiadau peiriant

20180312_163129.jpg
bottom of page