top of page

SMOKE DETECTORS

Profesionally installed, mains powered, interlinked smoke, heat and carbon monoxide detectors are probably the single best addition to improve the safety of your home.

We install market-leading Aico alarms as standard. They do not run out of battery, and crucially an alarm at one detector will sound all others in the house - particularly important if there is e.g. a fire in the kitchen while you are asleep upstairs.

We can interlink alarms by cable or radio as appropriate.

DATGELWYR MŴG

Mwy na thebyg mai'r ychwanegiad gorau i wella diogelwch eich cartref ydy datgelwyr mŵg, gwres a charbon monicsid cysylltiedig a thrydanol wedi'i osod yn broffesiynol.

Fel rheol, gosodwn larymau Aico sy'n arwain y farchnad. Nid ydynt yn rhedeg allan o fatri, ac yn angenrhediol, bydd larwm un datgelwr yn deffro pob larwm arall yn y tŷ - hynod bwysig os oes, e.e. tân yn y gegin tra'ch bod yn cysgu fyny'r grisiau.

Gallwch gysylltu larymau trwy geblau neu radio fel yr angen.

bottom of page