top of page

EMERGENCY LIGHTING

We design, install and maintain emergency lighting to BS5266 for a variety of customers including shops, offices and hotels.

Emergency lighting is an effective requirement of the Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 and the Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996 and it is up to those in charge of the premises to make sure they comply with these regulations. We can take care of compliance with these, allowing you to concentrate on running your business.

We also supply and fit the highest quality bilingual Jalite signage as part of our service - giving compliance with all relevant legislation.

GOLEUO ARGYFWNG

Rydym yn dylunio, gosod, a chynnal a chadw goleuo argyfwng i BS5266 ar gyfer amrywiaeth o gwsmeriaid yn cynnwys siopau, swyddfeydd, a gwestai.

Mae goleuo argyfwng yn un o ofynion y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005  a'r Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Arwyddion a Signalau Diogelwch) 1996 ac mae'r rhai sy'n rheoli'r adeilad yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiad â'r rheoliadau hyn.

Rydym yn darparu a gosod arwyddion dwyieithog o'r ansawdd uchaf gan Jalite fel rhan o'n gwasanaeth, er mwyn cydymffurfio â phob agwedd o'r rheoliadau perthnasol.

bottom of page