top of page

CONSUMER UNIT UPGRADES

There are many reasons you may want or even need to upgrade your consumer unit a.k.a fusebox, fuseboard, trip switch etc. e.g.:

 • You want additional protection from electrical surges

 • You want additional protection from electric shock e.g. an RCD for using equipment outside

 • You want to add an extra circuit e.g. for an Electric Vehicle charger

 • You want to add extra sockets to an older installation where no RCD is present

 • You have had a fire or electric shock and your existing consumer unit is not suitable for continued use

 • You want to relocate your consumer unit because it is in the way, ugly, or hard to reach in the event of a trip

 • Your electrics keep tripping off and the whole house goes dark.

 • You are having work done and need your electrics upgrading, perhaps by order of your architect or building control officer.

Whatever the reason, we can upgrade your consumer unit with a minimum of fuss. We only use circuit protection by quality brands such as Hager and Crabtree and include surge protection as standard. All works are certified and notified to your local council as appropriate.

Get in touch with us today and see how we can help you enjoy decades of safe operation from this important piece of safety equipment.

UWCHRADDIO UNEDAU DEFNYDDIWR

Mae nifer o resymu y byddech chi'n dymuno newid neu uwchraddio eich uned defnyddiwr, h.y. bocs ffiws, bwrdd ffiws, trip-swits ayyb.:

 • Eisiau amddiffyniad rhag ymchwydd trydanol;

 • Eisiau amddiffyniad ychwanegol rhag sioc drydanol, e.e. RCD i ddefnyddio offer tu allan

 • Eisiau cylched ychwanegol, e.e. ar gyfer gwefrydd Cerbyd Trydanol

 • Eisiau socedi ychwanegol at system weirio presennoll lle nad oes RCD

 • Yn dilyn tân neu sioc drydanol, pan fo'ch uned defnyddiwr yn anaddas i'w ddefnyddio ymhellach

 • Eisiau ail-leoli uned defnyddiwr gan ei fod o'r ffordd, yn hyll, neu'n anodd i'w gyrraedd pan fo'n methu

 • Gan fod y trydan yn methu'n aml a'r holl dŷ yn dywyll

 • Pan wneir gwaith ac mae angen uwchraddio trydanol, efallai dan awgrym eich pensaer neu swyddog rheolaeth adeiladu.

Beth bynnag fo'r rheswm, gallwn uwchraddio eich uned defnyddiwr yn ddi-drafferth. Dim ond offer amddiffyn cylched gan frandiau o ansawdd, megis Hager a Crabtree, a ddefnyddiwn, ac rydym yn cynnwys amddiffyniad rhag ymchwydd fel rheol. Darperir tystysgrif ar gyfer pob darn o waith, gan hysbysbu'r cyngor lleol fel bo'r angen.

Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut gallwn ni eich cynorthwyo chi i fwynhau degawdau o ddefnydd diogel o'r darn pwysig hwn o offer diogelwch.

bottom of page