top of page

FAULT FINDING & EMERGENCIES

When something goes bang and the lights go out, you need a reliable electrician to attend promptly and fix the problem as quickly as possible. We have ample experience dealing with faults and will do our best to provide you with a solution at any time of day or night, whether it's just a blown bulb or your electrics are on fire.

 

ARGYFYNGAU A CHYWIRO DIFFYGION

Pan aiff rhywbeth bang a'r golau allan, rydych angen trydanwr dibynadwy i ymweld yn gyflym er mwyn datrys y broblem cyn gynted â phosib. Mae gennym brofiadau eang o ddelio gyda diffygion a byddwn yn gwneud ein gorau i gynnig datrysiad ar unrhyw amser o'r dydd neu'r nos, boed yn fwlb wedi chwythu neu weirio ar dân.

 

bottom of page